Akú úlohu má rozvodový právnik?

V určitých životných situáciách sa nám vedia isté problémy dostať takpovediac pod kožu. Zaťažujú nás a vedia ovplyvniť náš ďalší život, dokonca sa nám menia plány a postoje. Vtedy si mnohí nevieme poradiť sami a preto je najlepšie, keď sa o záťaž podelíme s tými najpovolanejšími. Nepomôže odkladanie problému, či jeho zámerné prehliadanie. K takýmto chvíľam jednoducho dochádza a k nim patrí aj moment, keď musíme nájsť rozvodového právnika Bratislava.

sexy modelka

Áno, o každodenné problémy sa podelíme aj s najlepšou kamarátkou a s úzkosťou s dobrým psychológom. No pri životnom zlome, ktorým nepochybne rozvod je, a ktorý je rozhodujúci pre naše ďalšie životné smerovanie, je dôležité mať pri sebe toho najlepšieho rozvodového právnika.
Najlepší rozvodový právnik je v prvom rade dobrým psychológom. Môžete sa mu pokojne vyrozprávať a poplakať si pri rozprávaní svojej rodinnej situácie. Je empatický, má s vami súcit a neodsudzuje vás pohľadom, neprevracia očami či nedohovára vám. Naopak, upokojí vás a povzbudí vo vašom rozhodnutí opustiť manželský zväzok pokiaľ vás ničí a podkopáva vaše psychické zdravie.
V každom prípade musí byť nezaujatý a nepremietať svoju osobnú rodinnú situáciu do vášho prípadu a držať stranu len jednému pohlaviu.
O vašu manželskú situáciu sa zaujíma do detailov, aby bol pripravený a aby ho na súdnom pojednávaní nezaskočilo nič, čo by v konečnom dôsledku mohlo byť vo váš neprospech.

writing-1149962_960_720

Má mnoho skúseností zo svojej praxe, a preto sa citlivo pýta a pripravuje vás na všetky otázky, o ktorých vie, že sa ich bude pýtať aj sudca či sudkyňa, keď bude o rozvode rozhodovať.

Manželstvo môže rozviesť výlučne súd na návrh jedného z manželov. Ak majú manželia maloleté deti, súčasťou konania o rozvode je úprava výkonu rodičovských práv a stanovenie výšky výživného. Tieto súdne konania sa radia do nesporovej agendy. Konanie o rozvode by sa malo obmedziť na zhodnotenie, či sú dané dôvody na rozvod manželstva. Konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a konanie o výške výživného by malo byť o posúdení úpravy, ktorá bude v najlepšom záujme maloletých detí. O tejto úprave môže rozhodnúť súd alebo sa o nej môžu rozvádzajúci sa rodičia dohodnúť.

Napriek tomu sa často rozvodové konanie zvrtne na vážny spor a je potrebné vedieť, kto s týmto problémom môže manželom pomôcť.

Rozvodový advokát

Advokát zastupuje jedného z manželov v rámci súdneho konania, ako aj v rámci mimosúdneho procesu, napríklad pri pokuse o dosiahnutie dohody v rámci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností. Zákon nevyžaduje, aby boli rozvádzajúci sa manželia zastúpení advokátom. Keďže ide o nesporové konanie, návrh na rozvod a s tým súvisiace právne úkony zvládne napísať takmer každý. Sudca nie je v týchto prípadoch viazaný návrhmi manželov. Sudca je povinný zistiť skutočný stav a rozhodnúť podľa svojho uváženia a zároveň v súlade so zákonom o rodine.

V prípade, ak niekto zamýšľa podať návrh na rozvod alebo ak druhý manžel podal návrh na rozvod, odporúčame minimálne konzultáciu s advokátom, aby advokát zhodnotil individuálne práva a povinnosti manžela a aby si každý mohol zvážiť vhodnosť právneho zastúpenia v rozvodovom konaní.

V neposlednom rade advokát okrem formálnych úkonov v rámci súdneho konania pomáha svojmu klientovi aj s komunikáciou s druhým rodičom, čím podstatným spôsobom môže pomôcť so zvládaním stresu spojený s rozvodom.