Doba ropná

Potrebujeme elektrickú energiu, bez ktorej by sme nemohli nielen pracovať alebo chodiť do školy, ale pomaly ani fungovať v našich domácnostiach. K jej výrobe potrebujeme tiež ropu, ktorej svetové zásoby postupne klesajú. Ťaží sa jej asi až príliš veľa. Odjakživa vieme, ako je ľudstvo nenásytné. Odhad pre celkové vyčerpanie jej zásob je cca. 40 rokov, ale môže sa stať, že o túto drahocennú látku prídeme už oveľa skôr. Tieto údaje sa vzťahujú predovšetkým k súčasnej spotrebe, ktorá sa bohužiaľ skôr zvyšuje. Potrebujeme ju ako palivo, na výrobu plastov alebo sa využíva aj v dopravnom a kozmetickom priemysle.
člověk na ropovodu
Význam ropy v číslach
·        95% potravín je pestovaných za prispenia ropy
·        90% dopravy sprostredkovávajú ropné deriváty
·        95%  všetkého vyrábaného tovaru potrebuje pre svoju výrobu ropu
·        za každou kalóriou bežne vyrábaných potravín sa skrýva 10 kalórií z ropy
·        na výrobu jedného typického počítača sa spotrebuje ropa o množstve desaťnásobku jeho hmotnosti

Rad veľkých krajín súťaží v tom, koľko vyvinú zbraní koľko majú zásob nerastných surovín vrátane ropy.

Najväčšou zásobou oplývajú Spojené štáty americké. Podľa najnovších správ majú cca 264 miliárd barelov ropy.Patria sem súčasné poľa, projekty, nedávne objavy a tiež predpoklady pre nové možnosti ťažby. Viac ako polovica nevyužitých zásob je v bridliciach. Vďaka bridlicovej rope majú teda väčšie zásoby ako napríklad v Rusku.
těžba ropy
Zásoby nevyužité ropy v Rusku podľa odhadov spoločnosti Rystad činí 256 miliárd barelov, nasleduje Saudská Arábia (212 miliárd), Kanada (167 miliárd), Irán (143 miliárd) a Brazília (120 miliárd).

Rystad je nezávislá výskumná spoločnosť so sídlom v Nórsku. Jej odhady teda zachytávajú lepšie reálny odhad zásob.
Zdajú sa vám tieto čísla vysoká? Napriek tomu nám pre celý svet čoskoro nemusí stačiť.