Kedy sa začať učiť cudzí jazyk?

Dnešná spoločnosť má čoraz väčší každodenný kontakt s cudzím jazykom. V slovenčine sa objavujú nové anglické výrazy ktoré sa neprekladajú a stali sa bežnou súčasťou reči ako napr. influencer, fast fashion, coffeebreak a iné. Pri hľadaní pracovných miest je často rozhodujúcim kritériom znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka. V súčasnosti je najpoužívanejším jazykom podľa počtu hovoriacich čínština no angličtina sa považuje za základný dorozumievací jazyk na svete.

překlad

Kedy však začať s učením? Ak ste rodičmi, riešite otázku či nie je príliš skoro zaťažovať dieťa s cudzím jazykom, ak ešte dokonale neovláda materinský jazyk.
Fakty z praxe i štúdie nasvedčujú tomu, že dospelí jedinci sa učia ťažšie a nemajú tak výkonnú pamäť ako deti a tínedžeri. Výhoda učenia v zrelšom veku však spočíva v trénovaní pamäte, čo znižuje riziko neurotických a psychosomatických ochorení.

Podľa prieskumu, ideálnym vekom na naučenia sa plynulej komunikácie v cudzom jazyku je vek do 10 rokov. Spodná hranica učenia sa cudzieho jazyka sa odhaduje na vek 4 rokov.

Preto existuje mnoho tínedžerov ktorí sú schopní plynule komunikovať v inej reči. Stačí že ako deti venovali pár hodín cudziemu jazyku. Ďalším dôvodom je, že dospelí majú tendenciu učiť sa naspamäť a memorovať bez porozumenia. Deti praktizujú školu hrou a ľahšie sa vcítia do cudzej reči ako dospelý človek ohraničený poučkou naučenou naspamäť.
Ako sú na tom tínedžeri? V porovnaní s dospelými vedú, avšak predpokladá sa, že po 10 roku života klesá schopnosť dosiahnuť plynulú úroveň jazyka. Môže to byť ovplyvnené biologickými zmenami alebo vplyvom prostredia a sociálnych podmienok.

jazyky

Napriek tomu, ani dospelí by sa nemali báť a skúsiť sa popasovať s učením. Stojí to len trochu viac úsilia, z ktorého budete profitovať, či už v práci alebo na dovolenke. A nezabúdajte ani na deti, čím skôr začnú, tým lepšie pre nich.