Nerez v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí je vždy zárukou elegancie

Pohodlne a predovšetkým bezpečne prejsť po schodoch je zreteľ, na ktorý treba brať ohľad už pri ich budovaní. Kolaudácia žiadnej stavby nemôže prebehnúť bez toho, aby schodiská mali zábradlie, je to základný predpoklad na ich schválenie do užívania. Zábradlia sa doposiaľ vyrábali z rôznych materiálov, najčastejšie to bolo drevo či oceľ, no v súčasnosti je to práve nerez, ktorý vedie rebríček obľúbenosti medzi projektantmi či zákazníkmi. Nerez je nadčasový, pôsobí veľmi esteticky a elegantne, vhodne dopĺňa všetky architektonické štýly a má veľmi dlhú životnosť, pričom nie je nutné ho prácne a nákladne udržiavať. Tento materiál stačí poutierať od prachu a nečistôt a následne preleštiť prípravkami špeciálne určenými na tento druh ocele.

apartment-406901_640

Schodiská v moderných stavbách majú tvary a dispozície od výmyslu sveta, a tomu sa prispôsobuje aj zábradlie. Najbežnejší je stĺpikový typ, ktorého základ tvorí nosná konštrukcia z nerezových stĺpikov a aj medzery medzi nimi vypĺňajú nerezové stĺpiky, ale v daných vzdialenostiach od seba. Iným typom je zábradlie tvorené kombináciou nerezových stĺpikov a sklenenou výplňou, pričom sklo sa používa buď číre alebo mliečne. Ukotvenie celého zábradlia je možné buď zhora do podlahy alebo z bočnej strany schodiska. Čistý detail dosiahneme, ak nerezové zábradlie na schody stĺpiky ukotvíme do podlahy tak, aby kotvenie nebolo vidieť, čím vzbudí dojem, že „vyrastá“ priamo z podlahy.

artistic-conception-689793_640

Nerez je odolný materiál, aj tu však treba brať do úvahy kam budete zábradlie umiestňovať. Do exteriéru totiž treba použiť odolnejší typ ocele, lebo musí odolávať poveternostným vplyvom ako je dážď, mráz či agresívne slnečné žiarenie. To všetko treba zohľadniť pri návrhu zábradlia, aj keď vstupná investícia môže byť vyššia, dlhá životnosť a takmer žiadne náklady na jeho ošetrovanie sa zákazníkom vrátia v podobe kvalitného zábradlia, ktoré budú môcť využívať aj ďalšie generácie pri zachovaní pôvodného vzhľadu.